top of page

Kurser

Stress uppgår till minst 35 % av arbetsbetingade sjukskrivningar och kostar arbetsgivare stora belopp. Det är centralt att personer som befinner sig i riskzonen får hjälp snabbt så att sjukskrivningar kan undvikas. Stressymptom bör upptäckas i tid för att undvika personligt lidande och långtidssjukskrivningar. 

Stresshanteringskurs

Stresshanteringen hjälper personal och medarbetare att hantera stress och öka välmåendet. Under kursen varvas diskussioner med praktiska övningar. Metoden vi arbetar med kallas Acceptance and Commitment Training. Denna gruppbaserade träning med grund i Mindfulness och KBT har fått stöd i psykologisk forskning. 

 

Pris: 18.000 kr (tre tillfällen á två tillfällen)

Läs mer om stresshanteringskursen.

 

stresshantering och coaching Stockholm
bottom of page