top of page

Coaching för individer, par och grupper. 

 

Via samtal och välavvägda hemuppgifter kan vi tillsammans hitta fram till vad just du behöver för att ta ditt liv i den riktning du önskar. 

 

I coachingen använder jag mig av tekniker från Mindfulness och ACT.

 

 

Läs mer & se prisuppgifter

Företagsanpassade och skräddasydda föreläsningar. 

 

Föreläsningarna presenterar praktiska redskap och metoder för att prestera optimalt, öka välmåendet och minska stressnivån.

 

 

Läs mer & se prisuppgifter

Stresshanteringskurser för att öka välmåendet, sänka stressnivån och prestera optimalt.

 

Kurserna hjälper individer och företag att hantera stress och öka välmåendet. Under kursen varvas diskussioner med praktiska övningar. 

 

Metoden vi arbetar med kallas Acceptance and Commitment Training. träning med grund i mindfulness och KBT har fått stöd i psykologisk forskning. 

 

 

Läs mer & se prisuppgifter.

bottom of page