top of page

Good-Work drivs av mig och fyra legitimerade psykologer och forskare med stor erfarenhet av ACT och att leda grupper.

bottom of page