top of page

Om mig

Jag heter Petra Kahn Nord och är diplomerad coach

och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kursledare.

 

I grunden är jag data- och systemvetare med examen från KTH.

Jag har arbetat med systemutveckling, kommunikationsfrågor och informationsspridning.

 

Under många år har jag arbetat med ideella föreningar med fokus på information och PR.

 

På senare tid har mitt intresse alltmer vänt mig mot människor och personliga frågor.  Jag är utbildad ACT kursledare genom Fredrik Livheim, legitimerad psykolog och forskare på Karolinska Institutet.

 

ACT har goda forskningsresultat  där de som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökad generell psykisk funktion. 

 

Jag är diplomerad coach genom International Coach Federation, ICF.

ICF är den största internationella organisationen för coacher med över

11 000 medlemmar i 80 länder. I mitt arbete följer jag ICF:s riktlinjer

för etiskt uppträdande som coach.

 

Jag har stor erfarenhet av att leda människor mot välmående och förbättrade prestationer. Kontakta mig gärna för information om hur

jag kan hjälpa dig.

Minska stress Petra Kahn Nord stresshantering och coaching Stockholm

"Innan jag började coachingen var mitt liv lite som en trasslig boll. Med hjälp av coachingen rätades det ut."

Alexandra Erikssonläkarstudent

bottom of page