top of page

Bli vän med din stress: ACT – så funkar det är en personlig handbok av stresscoachen Petra Kahn Nord i konsten att lära sig leva med och hantera stress.

Stress är en naturlig och ofrånkomlig del av livet, men kan bli ett problem om man låter den helt ta över och styra ens vardag. I Bli vän med din stress: ACT – så funkar det visar författaren och stresscoachen Petra Kahn Nord hur man med hjälp av den nya terapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy, kan få ett rikt, lyckligt och hälsosamt liv genom att acceptera negativa känslor som stress, oro och ångest.

Boken ger konkreta förslag på stresshantering, genom bland annat mindfulness och lära sig ha distans till sina tankar. De olika verktygen förklaras på ett inspirerande och lättillgängligt sätt. Författaren berättar också personligt om hur hon själv förändrat sitt liv med hjälp av ACT.

 

MER OM ACT:
ACT är en terapiform som används för att motverka stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. Det går ut på att identifiera vad man tycker är viktigt i livet för att ta konkreta steg i den riktningen och lära sig hantera sina tankar och känslor.

OM FÖRFATTAREN: Petra Kahn Nord är diplomerad ICF-coach och utbildar i ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hon coachar privatpersoner och företag och håller uppskattade föreläsningar och kurser om stress. Bli vän med din stress ACT – så funkar det är Petras debutbok.

bottom of page