top of page

Mindfulness handlar om sinnesnärvaro.

 

Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Den som tränar regelbundet genom meditationsövningar blir bättre rustad att möta vardagens stress och utmaningar. Det är vetenskapligt prövat likväl som det vilar på en erfarenhet som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. 

På kort tid har mindfulness också blivit ett viktigt inslag även i västerländsk hälso- och sjukvård. Forskning visar att bara några veckors träning i mindfulnessmeditation har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner. 

 

De vanligaste anledningarna till långtidssjukskrivning i Sverige är smärttillstånd och psykisk ohälsa, vilka är besvär som ofta är stressrelaterade. Mindfulness har visat sig verksamt på alla dessa områden och kan utgöra ett kraftfullt komplement till psykoterapi och läkemedel för en mycket stor grupp människor.

Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress

Randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar fram till och med våren 2006 har gjorts på fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd, olika cancerformer, hjärt–kärl-sjukdomar, psoriasis, multipel skleros, traumatisk hjärnskada och depression. Mindfulnessträning har i dessa studier medfört signifikant bättre resultat än kontrollbetingelsen.

 

Forskingsresultat:

stresshantering och coaching Stockholm

Stärker hjärnans förmåga till empati och bromsar åldrandet 
Forskningsesultat visar att regelbunden mindfulnessträning kan stärka människors förmåga att känna empati . Regelbunden meditationsövning kan även bromsa åldradet i vissa delar av hjärnan.  
 

 

Välmåendet ökar

Finns det någon relation mellan meditation och högre välmående? Denna studie har kartlagt olika forskningsresultat inom mindfulness och funnit att oavsett forskningsmetoder är det uppenbart att du uppnår flera hälsofördelar med att meditera.

Om mindfulness

bottom of page