Tillfälle ett
 

 • Fördjupning om vad stress är och hur kroppen och psyket reagerar på stress

 • Förändring eller acceptans, när ska jag använda vad?

 • Vad vi vanligtvis gör vid stress och varför det kan vara skadligt

 • Hur tänkandet stressar oss

 • Hur kan jag hantera stress?

 • Mindfulness/ medveten närvaro

 • Hemuppgifter​

Tillfälle tre 

 • Repetition av träff 1 & 2

 • Fortsättning och fördjupning av att leva med ökad balans

 • Vad är viktigt för mig?

 • Fortsättning och fördjupning i hur vårt tänkande skapar lidande och stress

 • Färdighetsträning i kommunikation

 • Hur går jag vidare i livet?

 • Hemuppgifter 

.

Tillfälle två

 • Repetition av träff 1

 • Hur skapar jag balans i livet?

 • Hur ser mitt liv ut nu?

 • Vad kan jag ändra och vad kan jag acceptera?

 • Hur hanterar jag hinder?

 • Språk, tankar och känslor som hinder

 • Hemuppgifter

Tillfälle fyra

 • Repetition av träff 1, 2 & 3

 • Fortsättning och fördjupning av att leva med ökad balans

 • Konflikter och svåra samtal

 • Att säga nej

 • Dilemman och svåra val

 • Medkänsla och relationer

 • Hemuppgifter och tips och råd för livet