Kurser

Screenshot_2015-02-04-14-54-57-1.png

Bli en mästare på att hantera stress

Om kurserna

Kursen ökar motståndskraften mot stress och ger verktyg för att hantera stress på ett effektivt och konstruktivt sätt. De som genomfört kursen visar tydliga resultat på sänkt stress, även två år efter avslutad kurs.

 

Kursen syftar även till att öka förståelsen för vad som stressar människor, lära sig upptäcka tidiga tecken på stress, särskilja ofarlig och farlig stress, lära deltagarna olika tekniker för återhämtning, stressreduktion, utforska personliga värden i yrkes- och privatlivet, erbjuda verktyg för att hantera hinder samt öka förmågan att styra fokus via medveten närvaro.


På träffarna varvas teoretisk information med praktiska övningar. Mellan träffarna övar deltagarna på de färdigheterna de lärt sig. Det finns inget krav på att dela med sig av sina erfarenheter med övriga deltagare i gruppen. Kursen är inte en form av gruppterapi. 

Kursen har visat goda resultat vad gäller:

 

 • Minskad stressnivå

 • Ökat välmående

 • Ökad produktivitet och fokus

 • Ökad arbetstillfredsställelse bland medarbetare och chefer

 

Vi rekommenderar satsningar på förebyggande åtgärder. Träning i stresshantering är en investering med stor potential att minska kostnader.

Kursämnen​

 • Vad är stress?

 • Hur reagerar kroppen och hjärnan på stress?

 • Hur upptäcker vi stress?

 • När är stress skadligt?

 • Hur kan man minska och hantera stress?

 • Verktyg för att må bra & prestera bra 

 • Hur skapar man balans i livet?

 • Vad bör jag förändra och vad bör jag acceptera?

 • Tankar och känslor som hinder

 • Hur hanterar jag hinder konstruktivt

 • Hur minskar jag lidande?

 • Vad är stress?

 • Hur reagerar kroppen och hjärnan på stress

 • Hur upptäcker vi stress
   

Tidigare deltagare har gett kursen 4,7 av 5 i betyg.

Praktisk information
 

Upplägg: Tre - fyra halvdagar/kurs spridd under några veckor (en träff varannan vecka förslagsvis).

Mellan 5 - 15 deltagare är rekommenderat.

 

Pris: Från 45.000 kr (ex moms)/grupp. I priset ingår arbetsmaterial, inspelade meditationsövningar och boken ”Bli vän med din stress” till varje deltagare.

Kontakta mig för exakt uppgörelse