top of page

Coachingprocessen går ut på att hjälpa individer, grupper eller organisationer att nå sina mål med hjälp av systematiska handlingar. Den som får coaching lär sig att hantera förändring, sätta upp mål, handla för att nå målet och systematiskt utvärdera det.

 

Genom att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner påverkas livet i sin helhet, både yrkesmässigt som privat.Coachen är en samtalspartner som inte vill förändra människor, utan i stället vill se dem utvecklas och utnyttja sin potential. Idéen inom coaching är att varje människa själv har svaren, men behöver hjälp att hitta dem ibland. Inom coaching är framtiden mest central. Hur vill jag leva och hur når jag dit?

 

I coachingen använder  jag tekniker hämtade från mindfulness och ACT för att skapa  kraftfulla och varaktiga resultat. 

 

Coachingen sätter handlandet i centrum. När du handlar medvetet och i enlighet med dina drömmar, värderingar och önskningar skapar du varaktig positiv förändring.

stresshantering och coaching Stockholm

Foto Jenny Engström

Forskingsresultat:

Om coaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att 

medvetandegöra, utmana och motivera.

Ökar självinsikt, självförtroende och motivation

Forskningsresultat visar på att individer upplevde ökad självinsikt, självförtroende, flexibilitet och motivation genom coaching. 

Ökar produktivitet och effektivitet
Resultat från forskning inom management coaching visar att coachingen ökande effektiviteten med 22 % och produktiviteten med 88 % bland chefer och managers.

Förbättrar mental hälsa, livskvalitet och målfokusering
Individer som genomgått coaching förbättrade överlag sin mentala hälsa och livskvalitet samtidigt som de blev bättre på att sätta och uppnå mål. 

bottom of page