top of page

Om ACT

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy/Training och uttalas som engelskans »act«, agera.

ACT är en terapiform som används för att motverka stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. Det går ut på att identifiera vad man tycker är viktigt i livet för att ta konkreta steg i den riktningen och lära sig hantera sina tankar och känslor.

 

Extremt sammanfattat kan man säga att ACT handlar om två saker;

 

1. Identifiera vad man tycker är viktigt i livet för att ta konkreta steg i den riktningen.

 

2. Hantera hinder i form av stress, svåra känslor och ohjälpsamma tankar som kan uppkomma när man tar dessa steg. (Mindfulness, i en mer konkretiserad modell, används bland annat för att hantera eventuella hinder).

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har uppmärksammats i Sverige sedan drygt 10 år. Intresset för ACT ökar inom vården, psykiatrin, psykoterapin, skolan och organisationsvärlden. Läs mer här.

 

stresshantering och coaching Stockholm

Foto Jenny Engström

Forskingsresultat:

Att minska stress och främja hälsa hos universitetsstudenter 
Kan ACT minska stress och främja hälsa?
Studiens resultat visar att ACT-interventionen är hjälpsam för att minska stress och främja generell hälsa hos universitetsstudenter.

 

 

ACT att hantera stress och främja hälsa, en pilotstudie inom primärvården 

Efter fyra ACT-träffar upplevde deltagarna i pilotstudien mindre stress och mindre ångest. Resultatet är statistiskt säkerställt.

 

ACT för stressade socialsekreterare 2009
Mätningar visade att gruppen som deltagit i ACT- kursen upplevde mindre stress, mindre utmattningssymtom och generellt bättre hälsa. 

Se artikel i DN om studien

bottom of page